Wat betekent yoga nidra?

Yoga nidra betekent letterlijk yogische slaap . Het is een oude techniek waarbij de beoefenaar de diepe staat van bewuste ontspanning binnengaat. Met deze systematische oefening verplaats je het bewustzijn van de externe wereld naar de innerlijke wereld. Yoga nidra is geen variant van de fysieke yoga-soorten zoals Yin, Power, Ashtanga, Vinyasa Yoga en dergelijke.
In een integrale Yogales, waarin behalve de fysieke oefeningen ook aandacht is voor innerlijke beleving en meditatieve oefeningen, kan Yoga nidra deel van de les zijn. Meestal de afsluiting, hoewel meditatie heel goed nog kan volgen op Yoga nidra. De geest is dan namelijk al tot rust gekomen.
Yoga nidra kan ook prima op zichzelf worden beoefend.

Voor wie is yoga nidra bedoeld?

Yoga nidra kan door iedereen worden gedaan. Het heeft enorme voordelen als je moeite hebt om los te laten, lijdt aan slaapgebrek, burn-out of angst. Het heeft een grote helende kracht voor iedereen die een dieper gevoel van vrede wil ervaren en een diepere verbinding met zichzelf wil maken.

Hoewel de beoefening van Yoga nidra diepe ontspanning biedt, is het niet alleen een ontspanningsmethode. Yoga nidra is een specifieke staat van innerlijk bewustzijn.

Stress leren hanteren

Het is een bewuste ervaring van een droomloze, diepe slaap waarbij een persoon verbonden raakt met de innerlijke wereld en de verbinding met de buitenwereld verbreekt. Als je wakker en alert blijft dan is het geen Yoga nidra. Als je in slaap valt ook niet. De ontspanning verdiept, en je komt mentaal tussen de waak- en slaaptoestand in. Onze drukke geest komt tot rust en we kunnen “werken met” onze dieper gelegen conditioneringen en gewoontes. Yoga nidra is daarom een succesvolle techniek voor persoonlijke transformatie.

Soms wordt begeleide visualisatie gebruikt in de beoefening van yoga nidra. Maar begeleide visualisaties helpen meestal juist bij het activeren en bewust worden van onze zintuigen en verplaatsen daarom het bewustzijn naar buiten. Ze komen dus zeker niet bij alle yoga nidra voor en als ze wel worden ingezet dan slechts als onderdeel van het geheel.

Yoga nidra is niet hetzelfde als positieve affirmatie. Het is geen droomtoestand of mijmering. De geest is juist helder en stil.

Rust in je hoofd

De overeenkomst met meditatie is het feit dat je ontspant, maar echte meditatie vraagt van jou veel meer oefening en discipline. Je bent dan zelf degene die de geest tot rust brengt en toch ook zorgt voor heldere aandacht. Want ook meditatie is geen droomtoestand. Bij yoga nidra neemt iemand anders met verbale begeleiding je bij de hand. Natuurlijk wordt je bij meditatieve oefeningen vaak ook begeleid. Maar dat is feitelijk nog geen meditatie. Je bent dan nog niet in de meditatieve toestand, maar op weg daar naartoe.

Het grote verschil met meditatie is dat je in meditatie direct, gewoon zomaar BAM, geconfronteerd wordt met je eigen geest. Het doel van meditatie is dan ook bewustwording, inzicht verwerven. Je leert juist door die soms best pittige confrontatie, de werking van de eigen geest kennen. Het doel van yoga nidra is ontspanning en herstel. Verder is het bij meditatie gebruikelijk om te zitten (wat de geest vanzelf alerter houdt) en bij yoga nidra om te liggen.

Als je gaat zitten voor meditatie dan zit je als het ware met volle aandacht tegen je gedachten aan te kijken.
Niet perse leuk.
Een daardoor voor een beginner ook zeker niet perse ontspannend. Dat wordt het pas met oefening. In het begin heb je ook wel begeleiding nodig, om als het ware de weg te vinden. Zelf kon ik pas in het derde jaar van de opleiding tot yogadocent, zitten in stilte.

Tijdens yoga nidra ga je bij voorkeur in Shavasana liggen (een ontspannen houding op je rug) omdat dat de meest moeiteloze en evenwichtige rusthouding is. Maar het is ook heel gewoon en acceptabel om op je buik of op zij te liggen. Het is goed om de vingertoppen vrij te houden. De vingers zijn de belangrijkste tastzintuigen die we hebben met veel verbindingen met het brein. Als je die blijft activeren, blijf je de geest dus stimuleren. Dat is niet handig als je een heldere en stille geest wilt cultiveren.

De docent leidt de deelnemers door een gedetailleerd en specifiek script. Voor yoga nidra heb je helemaal geen ervaring nodig, juist vanwege die begeleiding. Het is wel zo dat je zenuwstelsel leert om steeds gemakkelijker en dieper te ontspannen als je vaker yoga nidra hebt gevolgd, of yoga- of meditatie ervaring hebt.

Aan het begin van de instructies word je soms gevraagd om een sankalpa op te zetten, een besluit voor jezelf te nemen. Of een beroep te doen op je diepste verlangen. Omdat je in de diepe ontspanning weerstand en overtuigingen kunt loslaten, kan de sankalpa post vatten in de geest.

Het brein produceert in verschillende bewustzijnstoestanden hersengolven op verschillende frequenties. Bij yoga nidra kom je uiteindelijk bij Delta, die ook bij diepe meditatie of de diepe droomloze slaap ontstaat. Ook met muziek kun je de frequentie van hersengolven tot op bepaalde hoogte beïnvloeden. Toch gebruiken we zowel bij meditatie als bij yoga nidra geen muziek.

We zijn juist als het ware “losgekoppeld” van onze 5 zintuigen, die ons verbinden met de externe wereld. Muziek prikkelt de zintuigen en zorgt er dus voor dat je niet naar de staat van yoga nidra toe kunt bewegen. Niet naar de echt stille en heldere toestand van de geest. Aan het einde van de yoga nidra, meditatie of eindontspanning na een yogales, zet ik wel vaker muziek in om je aandacht op een zachte manier terug te halen naar de buitenwereld. Dat kan ook met klankschalen en ook zonder muziek.

Yoga Nidra in Venray


Yoga nidra komt bij ons in de wekelijkse yogalessen sporadisch langs omdat een half uur ontspannen in een les van een uur relatief wel erg veel tijd in beslag neemt.
Bij de extra lessen in het weekend die twee uur duren zit bijna altijd een yoga nidra verwerkt. In het online aanbod van de Yoga-Bieb heb je verschillende ontspanningen ter beschikking. Verderop vind je enkele links om de mogelijkheden te onderzoeken.
Vragen?
Ik hoor graag van je,

Groetjes,
Ingrid