Het verhaal

Voor degenen die van mythologie houden is het misschien interessant om te weten waar de naam Kurukshetra vandaan komt.

In de Bhagavad Gietaa, één van de bronnen van de yogafilosofie, staat het verhaal over een grote veldslag tussen de Kauravas en de Paandavas. De hoofdpersoon is Arjoena,  de Bhagavad Gietaa is de dialoog tussen Arjoena en Krishna: de dialoog tussen de twijfels van het intellect en de eeuwige wijsheid. De strijd vind plaats op het veld Kurukshetra en kan gezien worden als een symbolisch verhaal over de strijd die elke mens in zichzelf voert tussen zijn onvolkomenheden en zijn zegeningen. Zo kan yoga je met beide voeten op de grond zetten, zodat je terug komt bij wie je eigenlijk bent, bij je ware wezen.

Zoals gezegd staan de Kauravas en de Paandavas tegenover elkaar maar in beide kampen zitten familie en vrienden van mensen uit het andere kamp. De Kauravas zijn de 101 zonen van koning Dritaraashtra, de Paandavas de 5 zonen van diens broer koning Paandoe. Nadat koning Paandoe overleden was werden de Paandavas opgevoed door koning Dritharaashtra als zijn eigen zonen. Maar na verloop van tijd worden de Paandavas niet meer geduld door de Kauravas, die jaloers zijn op hun moed en intelligentie. De Paandavas besluiten dan in hun eigen deel van het koninkrijk te gaan leven. De afgunst en hebzucht van de Duryodhana, de leider van de Kauravas, zijn daarmee echter niet beteugeld. Hij verleidt Yudishtira (de leider van de Paandavas) tot een dobbelspel en speelt vals.

De Paandavas verliezen al hun bezittingen en hun koninkrijk, en ze zullen alles pas terug krijgen als ze 12 jaar in ballingschap hebben geleefd, en daarna nog een jaar incognito zonder te worden opgespoord door de Kauravas. Ondanks alle hindernissen die worden opgeworpen wordt deze periode van 13 jaar met succes beëindigd maar zij krijgen hun deel van het koninkrijk niet terug. En nu, na dus keer op keer te hebben toegeven aan de wil van de Kauravas besluiten de Paandavas op te komen voor hun rechten en hen de oorlog te verklaren.

Doeryodhana en Arjoena worden ieder door hun eigen kamp naar Dvaarakaa gezonden om de hulp in te roepen van de held van de Yaadavas, de Heer Krishna. Omdat Arjoena heel bescheiden plaats neemt aan het voeteneind van het rustbed van Krishna en daardoor als eerste door deze wordt opgemerkt, mag hij als eerste kiezen welke hulp hij het liefste krijgt. Het hele machtige leger maar dan zonder Krishna of alleen de hulp van Krishna zelf, die slechts als raadgever aanwezig zal zijn. Arjoena kiest voor Krishna en Doeryodhana lacht in z’n vuistje, hij wil graag het leger tot zijn beschikking.

Zo wordt Krishna de wagenmenner van Arjoena tijdens de veldslag die plaats heeft op Kurukshetra. Voor aanvang van de strijd, op het veld van Kurukshetra, verschaft Krishna in 18 hoofdstukken en 700 verzen uitleg aan Arjoena over Yoga. Over de aard van yoga;  het zich verenigen in het bewustzijn vanuit de arbeid, de toewijding en de spirituele kennis.

Zoals alle mythologie staat de Bhagavad Gietaa bol van de symboliek. Zo staat Krishna als wagenmenner symbool voor het Bewustzijn en de 5 paarden voor de vijf zintuigen die door bewustzijn beteugeld kunnen worden. De wagen zelf staat voor het lichaam, Arjoena voor de individuele ziel.

De strijd op Kurukshetra kan ook worden beschouwd als de strijd in jezelf. Je moet kiezen tussen dat wat goed is en dat wat gemakkelijk is. Je gunt iedereen het beste maar bent stiekem jaloers op een ander die succesvol is. Je wilt een goed mens zijn maar zegt toch “eigen schuld dikke bult” over iemand die in de problemen zit. Eigenlijk zou je vroeg opstaan om te gaan sporten, maar als de wekker gaat draai je je nog ‘ns lekker om.

Door allerlei verleidingen stel je jezelf soms teleur, je raakt uit balans. Zoals Arjoena gehecht is aan mensen in het andere kamp, zijn familie en de leraren uit zijn jeugd, zo ben je ook gehecht aan je slechte gewoontes en je angsten, ze zijn vertrouwd.

Yoga betekent letterlijk eenworden, het brengt je terug bij wie je eigenlijk bent.
Het brengt je terug bij je ware wezen!